"Fogadás és felkísérés"

A Vár kapujától a strázsamester és darabontjai kísérik fel dobszó mellett a vendégeket az Ágyúdombra, ahol a várkapitány és hites felesége köszöntik az érkezőket. Kívánság szerint választható még:

  • Díszőrség: A várlátogatás során érintett helyeken párosával díszőrök posztolhatnak (Varkoch-kapu, Setét-kapu, Gótikus Palota, Dobó-bástya, stb.)


  • Díszlövés: A korhű ruházatú pattantyús a Dobó István kapitánytársa - Zay Ferenc - által 1550-ben öntetett falkonett másolatából díszlövést ad le az Ágyúdombon a látogatók tiszteletére


  • Vendégvárás: Házipogácsával, ágyaspálinkával, avagy igény szerint ízletes forralt borral kínálják az érkezőket"Tüzérségi bemutató"

Az egri vár vitézei a Gergely-bástyában ízelítőt adnak a török-kori tüzérek munkájából."Díszőrség"

Ünnepélyes alkalmakon strázsálhatnak a díszőrök, választható helyszíneken. Őrhelyenként párosával posztolnak és igény szerinti időközönként a vezénylőtiszt felvezetésével, dobkíséret mellett váltják egymást."Íjászat"

A vendégek megismerhetik a középkori visszacsapó íj használatának fortélyait gyakorlott íjászok segítségével. A lövetés időtartamát és a lőállások számát, valamint helyszínét igény szerint lehet választani."Íjászverseny"

A program három lépésből áll. Elsőként a vendégek szakavatott íjászok útmutatása mellett közelebbről megismerkedhetnek a fegyverrel, leadhatják próbalövéseiket a céltáblákra. A második lépés során 3 vagy kívánság szerint ennél több lőpályán mérik össze tehetségüket, változatos lövészfeladatokat teljesítve. A győztesek elismerésül oklevelet és kiváló minőségű egri bort kapnak jutalmul exkluzív kiszerelésben a kapitánytól. Az eredmények kihirdetését megelőzően a Vitézlő Oskola íjászai rövid izelítőt mutatnak be török-kori íjásztechnikákból."Vitézi próba"

A magyar középkor eszközeinek és fegyvereinek használatában mérhetik össze erejüket és ügyességüket a jelentkezők. Legkevesebb három próbatételen kell bizonyítaniuk vitézségüket. Tesztszőlegesen választható versenyszámok: vívóiskola, kardkitartás, buzogányviadal, íjászat, számszeríj, dárdavetés és csatacsillag-dobás. A csoport vezetője kijelöli a csapatkapitányokat a pályák számának megfelelően, akik maguk választják ki társaikat. A legjobb eredményt elérő csapat tagjait az Oskola kapitánya vitézzé avatja és megjutalmazza díszes tölgyfahordóba töltött 10 meszely egri borral."Pillanatképek a végvári életből"

Rövid, magyarázattal kísért 5-10 perces ízelítőt kaphatnak a török kor harcászatából. Megszemlélhetik eleink díszes öltözeteit, félelmetes fegyvereit. A vitézek bemutatják a korszakra alapvetően jellemző vívófegyvereket és íjakat, valamint azok használatát."Rendhagyó történelemóra"

Az előadás kezdetén rövid (15-20 perces) áttekintést adunk a történelmi háttérről (török háborúk, végvárrendszer, török és magyar katonaság, hadviselés) gazdag képanyaggal illusztrálva, valamint hang és videoanyaggal kísérve. Az előadás második felében korabeli darabok alapján készült ruharekonstrukciókkal, illetve másolati fegyverekkel ismerkedhetnek meg interaktív módon. A tárgyakat kezükbe véve, a viseleteket magukra öltve, kézzelfogható módon ismerhetik meg a történelmet. Igény szerint az előadáshoz egy újabb tanóra keretében lehetőség van a korszak különböző íjtípusainak kipróbálására is."Viselet- és fegyverbemutató"

Megbeszélés alapján 20-40 perces interaktív bemutató keretében megismerkedhetnek a kor fegyvereivel és ruházatával, mind török, mind pedig magyar részről. Az előadás során a történelmi háttér ismertetésével párhuzamosan történik az egyes fegyverek és használatának és a korabeli harcászat alapismereteinek demonstrálása is. A program keretében végül a szemléltetett ruhák is felpróbálhatók, a fegyverek kézbevehetők."Egy török portya kalandos históriája"

Rövid színjátékunk kitalált történettel, melyben a portyázó török haramiák foglyul ejtenek egy nemeskisasszonyt vívómesterével egyetemben. Ám nem számolnak a leány kedvesével, aki vitézeivel párbajok során szerzi vissza mátkáját a leányrablóktól. A színdarabban 12 szereplő vesz részt és 20 perc hosszúságú. Igény szerint hastánc is színesítheti az előadást."Historia Agriensis"

Verses narrációval kísért kitalált történet, mely humoros formában Dobó István Egerbe érkezését és várkapitányságának első napjait meséli el. A színdarabot íjászat és párviadalok teszik izgalmassá. A színdarabban 15 szereplő vesz részt és megközelítőleg 40 perc hosszúságú. Kívánság szerint hastánc is színesítheti az előadást."Egriek, vitézek!"

A híres katona és költő – Balassi Bálint – életének három kevéssé ismert, ám valós epizódját eleveníti fel a színjáték humoros formában. A neves párbajhősnek bizony ez alkalommal nemcsak a törökkel, hanem a tüzes egri menyecskékkel is meggyűlik a baja. A darabból megismerjük a híres várvédő kapitány lányával – Dobó Krisztinával – kötött menyegzőjének kalandos históriáját is. A színdarabban 20 szereplő vesz részt és megközelítőleg 40 perc hosszúságú."Fényes csillagnak hullása"

Az Egri Csillagok legendás hősének - Bornemissza Gergely - életét négy felvonásban bemutató dramatizált történelmi hadijáték, mely a derék vitéz gyermekkorától kíséri végig életútját a kevéssi ismert tragikus végkifejletig. A színdarab során látványos díszleteket, valamint az ostrom- és csatajelenetknél pirotechnikát (ágyútűz, robbanások, füst, stb.) vonultat fel, ezért bemutatása kizárólag a dicsőséges várvédelem eredeti helyszínén, az egri várban lehetséges a Gótikus Palota udvarán. Az előadásban 30 fő vesz részt, időtartama 60 perc.